ilgi ortaokul,özel ortaokul,şanlıurfa özel ortaokul

İlgi Ortaokul


İlgi Okulları olarak öğrencilerin ortaokulda aldığı eğitimden en yüksek faydayı elde etmesi için öğrencilerimizi çağın ve geleceğin gerektirdiği AKADEMİK – SOSYAL ve DUYGUSAL değerlerle donatarak bu değerleri hayatlarına tatbik etmeyi ve mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Özellikle 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerimize problem çözme, bilgiyi zihinde yapılandırmasına fırsat tanıyan proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsetmeye çalışmaktayız.

Ulusal sınavlara hazırlık 5. sınıftan itibaren biyolojik ve psikolojik olarak başlıyor. Uzman öğretmen kadromuzla, sınava özel yayınlarımızla, haftalık konuları içeren soru fasikülümüzle, soru çözüm saatimizle, özellikle 7. ve 8. Sınıfta yoğunlaşan eğitim programımızla öğrencilerimize tam anlamıyla sınav bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hafta sonları uygulanan “Akademik Destek Programı” ile öğrenciler 6 gün boyunca eğitim alma fırsatı yakalıyor.

UNUTMAYALIM Kİ “İLGİLİ ELLER” arasında yetişen çocuklar ilerleyen yıllarda topluma ve dünyaya yön verir.


İlgi Okulları’nda eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeyi, çok yönlü bir kişilik kazanmalarını, kişisel sınırlarını genişletme konusunda cesur davranmalarını, kendileriyle ve ürettikleri çalışmalar ile gurur duymalarını sağlayacak ve onları bu konuda yüreklendirecek şekilde tasarlanır.

İlgi Okulları’nın öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Öğrenim süreci öğrenmeye yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Öğrenim sürecinde bilginin kalıcı olmasına, kullanılmasına destek ve olanak veren öğretim metotları, teknik ve yöntemleri kullanılır.

Çocuklarımız, bir yandan hızla değişen dünyaya uyum sağlarken, bir yandan da MEB’in öğretim programlarının uygulanması ve sınav başarısı için yeni sınav takvimine göre düzenlenen sınav sistemlerine hazırlanırlar.

İlgi Okulları 7. sınıftan itibaren ortaöğretime geçiş sınavlarıyla rotalarını çizerler. 8. sınıfta alıştırma ve deneme sınav sorularıyla harmanlanarak hazırlanan hafta içi ve hafta sonu yoğun etüt programı, deneme sınavları ve sömestr – yaz döneminde devam eden LGS’ye hazırlık programları ile başarılı bir lise yaşantısına hazırlanarak doğru gelecek planlamanın ilk adımını da atmış bulunurlar. Gerçek başarının sadece not başarısı ile ölçülemeyeceğinin farkında olarak, İlgi Okulları’nda sınav başarısı kadar yaşam başarısı da öncelikli hedeflerden biridir. Bu doğrultuda sürdürülen kapsamlı spor ve sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi desteklenir.

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlıdır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu devam ettirilmesi için ezberci bir eğitim değil, çocuğun merkezde olduğu, öğrenmeyi öğrendiği, yaşama ve karşılaşacağı sınavlara hazırlandığı bir eğitimle gerçekleşecektir.

İlgi Okulları Rehberlik Servisi olarak ortaokul bölümümüzde akademik anlamdaki çalışmalar daha yoğun bir hale gelmektedir. Sınavlara hazırlanmada çalışma ve başarı istikrarının çok önemli olduğu düşüncesiyle, liselere giriş basamağında olan tüm öğrencilerimize başarı, moral-motivasyon durumlarının takip edileceği sınıf rehber öğretmenliği uygulamamızı sunmaktayız. Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, başarı ve moral durumlarının sürekli takip edilmesi uygulamamızın temelini oluşturmaktadır.

 

Ergenlik dönemine de denk gelen ortaokulda bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi gerektiğini de bilmekteyiz. Rehberlik servisi olarak amacımız öğrencimizin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan potansiyelleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır.Bu amaçla öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı göstererek yapmaya özen gösteriyor ve çalışmalarımızın merkezine öğrenciyi alıyoruz.

 

Öğrencilerimizi istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinleyip onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı oluruz.


İlgi Okulları olarak, İngilizce eğitim önemsediğimiz önceliklerimiz arasında gelmektedir. Bu sebeple; İngilizce konuşulan ortamlara kolayca uyum sağlayabilen, dile hakim, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla, anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuzda, yabancı dilin yoğun bir şekilde kullanıldığı ortamlar oluşturulmuştur. 1. Sınıftan, 6. Sınıfa kadar tüm sınıflar İngilizce derslerini, İngilizce öğretmenlerinin tasarladığı çok mükemmel atmosferlerde işlemektedir. Başka bir ifadeyle ilgi Okulları Kampüsünde, sadece İngilizce derslerinin işlendiği, sınıf ve öğretmene özel derslikler oluşturulmuştur.

İngilizcenin eğlenceli ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenilmesi, kullanılabilir olma özelliğini arttırmaktadır.

 

Okulumuz, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan Cambridge, TOEFL gibi sınavlara hazırlayarak, kaliteli eğitime verdiği önemi kanıtlamakla beraber öğrencilerinin dil gelişimini yakından takip etmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin akademik başarısı ve liselere hazırlık çalışmaları yapılmakta ve CEFR (Common Eurepean Framework/Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) takip edilmektedir.

 

İlgi Okulları olarak İngilizce eğitiminde hedefimiz, çocukların Anaokulundan 8. sınıfa kadar dört dil becerisini (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) etkili olarak kullanmalarını, kendilerini günlük hayatlarında olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak İngilizce ifade edebilmelerini sağlamaktır.

 

İLGİ OKULLARI olarak İngilizce eğitiminde MİSYONUMUZ;

ULUSLARARASI STANDARTLARDA İNGİLİZCEYE HAKİM ÜSTÜN NİTELİKLİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEKTİR.

 

VİZYONUMUZ ise;

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞIN ÖTESİNDE, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA YAŞAYABİLECEK VE KENDİSİNE YETEBİLECEK NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR.


Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onlara teknolojiyi daha yararlı kullandırmak adına, kodlama eğitimini anaokulu-ilkokul-ortaokul kademelerinde öğrencilerimize ders olarak vermekteyiz.

Bu eğitimle çocuklarımız 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi, hata analizi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman ise yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

Peki neler yapıyoruz;

-Kodlama

-Robotik

-3D Tasarım


İLGİ OKULLARI DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi toplumsal değerlerin kazandırılmasında etkili olduğu gibi aynı zamanda eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisini kestirme, problem çözme becerilerini geliştirme gibi hedefleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken gurup çalışmaları oyun gözlemleri, yaratıcı dramadan yararlanılmaktadır.

Değerler eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket v.b. önem verilen toplumsal değerlerdir. Değer eğitimimizin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Değerler eğitiminin amacı; iyi karakterli bireyler yetiştirmek, toplumsal birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, doğruluk, dürüstlük gibi kavramların sözde kalmaması ve davranışa dönüşmesini sağlamaktır.


Satranç, hayatın mikro modelini anlamaya çalışan bir düşünce bilimidir.

Satranç, kavrama yeteneğindeki ciddi gelişmenin yanı sıra bilgiye ve mantığa dayalı çıkarımlarda, varsayım, stratejik düşünebilme, mantık, geleceği kurgulama ve karar verme gibi alanların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Zihin ile ilgili konular dışında, satrancın: kişisel değerleri güçlendirme, başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenebilme gibi sosyal davranışların üzerinde de etkisi çok önemlidir.

 

Satranç, teknik bilgi ( taşların ve hareketlerinin öğrenilmesi, açılışlar ve diğer yöntemler) ve bu bilginin uygulanmasından ibarettir. Edinilen bilgi eğitim ve deneysel geri bildirimle desteklenerek geliştirilir. Öğrencilerin otomatik olarak daha karmaşık düşünme becerilerini kazanması sağlanır.

Bir eğitim yöntemi olan satrançla öğrencilerimizin yeteneklerini eğlenerek geliştirmelerini amaçlamaktayız.

 

 

 

 

Satranç Sınıfımızın, Türkiye Satranç Federasyonu Tarafından ” Örnek Sınıf” Seçilmiştir.

 

 

2014-2015 SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ ( YAŞ ARALIĞI VE FARKLI KATEGORİLERDE

2015-2016 SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ ( YAŞ ARALIĞI VE FARKLI KATEGORİLERDE

2016-2017 SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ ( YAŞ ARALIĞI VE FARKLI KATEGORİLERDE

2017-2018 SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ( YAŞ ARALIĞI VE FARKLI KATEGORİLERDE


Sadece üstün yetenekli insanlara ait gibi görünen sanat, aslında hayatımızın her yerindedir. Yine de görmezden geldiğimiz sanata; çocuklarımızın eğitim hayatında küçük bir yer açma nezaketinde bulunuyoruz. Sadece yetenekli çocuklar için değil tüm çocuklarımıza ait olan sanatın yarı açık olan kapılarını sonuna kadar açtık ve bunu sadece ‘’sanat’’ adı altındaki derslerimizde değil; öğrenmenin her alanında hayata geçirdik. Sanat Akademisi olarak amacımız farklı sanat akımlarını tanıyabilen, kendi algıları çerçevesinde bu bilgileri kullanabilen kendi ürettiklerini, hem de sanatçıların yapıtlarını bir anlamda eleştirebilen bireyler yetiştirmektir.

 

SERAMİK

Seramik-heykel çalışmalarının üç boyutlu oluşu; çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, daha koordineli bir hareket kabiliyetine sahip olmasına, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, yeni eserler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi ile ilgili gözlemlerini ve duygularını anlatırken üretici olmanın mutluluğunu yakalar. Öğrenciler seramik sanatını yaşayarak tanırlar ve yaratıcılıkları gelişirken eserin kalıcılığından zevk alırlar.

 

 

SANAT AKADEMİSİ MÜZİK EĞİTİMİ

 

Müzik dersinin işlevleri özü bakımından estetik temelli olup; bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel nitelikler taşır. İşlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri hem çok etkili bir eğitim aracı hem de çok önemli bir eğitim alanıdır.

Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç: Çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.
Başarılarımız


 


İlgi Okulları olarak birçok branşta yarışmalara katılıyoruz. Her yıl giderek artan başarılara yenilerini ekliyoruz


2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yapılan müsabakalarda alınan başarılar :


 • Basketbol Küçükler Erkekler İl 1.si ,
 • Basketbol Küçükler Kızlar İl 1.si ,
 • Basketbol Yıldızlar Kızlar İl 1.si,
 • Basketbol Gençler Erkekler A Kategorisi İl 1.si,
 • Basketbol Gençler Kızlar A Kategorisi İl 1.si
 • Basketbol Gençler Erkekler B Kategorisi İl 1.si ,
 • Voleybol Küçükler Kızlar İl 1.si,
 • Yüzme Gençler Kızlar A Kategorisi İl 1.si ,
 • Yüzme Minikler Erkekler-Kızlar İl 1.si,
 • Yüzme Küçükler Kızlar-Erkekler İl 1.si,
 • Yüzme Yıldızlar Erkekler-Kızlar İl 1.si ,
 • Kick Boks Gençler İl 1.si,Satranç Gençler İl 1.si


Birçok branşta şehrimizi bölge şampiyonalarında temsil ediyoruz.


 


Amacımız


Çocuklarımızın hareket kabiliyetlerini artırarak zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı bireylerin yetişmesine yardımcı olmak. Her yaştan öğrencinin sporu yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamaktır.Spor yapmayı çağdaş yaşamın bir gereği olarak algılayan, mutlu, kendine güvenen çocuklar ve gençler yetiştirmektir.Bu doğrultuda alanında uzman öğretmenler eşliğinde zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, disiplinli, mücadele gücü yüksek, bütünsel bir süreç yoluyla kentimizi ulusal platformlarda temsil edecek, yüksek performans gösterecek sporcular yetiştirmektir.


Hedefimiz


Yüklendiğimiz sorumluluğun farkında olarak yerel bazda alınan başarılara ek olarak ulusal alanda da en üst basamaklara çıkmaktır. Şehrimize kazandırdığımız bilinçli, yetenekli sporcularımızın ülke sporuna katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


 


Yüzme


Okulumuzda yarı olimpik, ısıtmalı, yıl boyu aktif halde dersleri verdiğimiz kapalı yüzme havuzumuz mevcuttur. Anasınıfından itibaren yüzme dersleri verilmektedir.


 


 


Projeler


Beş yıldır okulumuzda düzenlediğimiz İlgi Engelli Haftası etkinliği.


İlgi okulları koordinatörlüğünde İtalya, İspanya, Makedonya, Polonya ve Romanya ülkeleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilen İlgi Engelli Empati (Erasmus + Empathetic Kids ) projesi.Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin